EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


XARANGO


 


XARANGO

Constructor / Procedència:

Achá (La Paz - Bolivia, 1997)

 

El xarango té el seu origen en l’antiga vihuela, cordòfon introduït en Amèrica durant la invasió espanyola i que en aquella època (s. XVI) estava en el seu màxim esplendor en tres diferents grandàries, per tant està emparentat amb altres instruments sud-americans amb la mateixa ascendència (veure cuatro de Puerto Rico) i amb altres xicotets cordòfons utilitzats pels invasors peninsulars (guitarró, cavaquinho...).

Té cinc cordes dobles, i una gran varietat d’afinacions que caracteritzen determinades regions de Bolívia.

Tradicionalment, la seua petita caixa de ressonància ha estat construïda amb la closca d’un armadillo, encara que darrerament s’ha passat a fer-la d’una sola peça de fusta buidada davant el perill d’extinció d’aquest animal.

Actualment es toca al Perú, Bolívia, Argentina i Xile.

CHARANGO

Constructor / Procedencia:

Achá (La Paz - Bolivia, 1997)

 

El charango tiene su origen en la antigua vihuela, cordófono introducido en América durante la invasión española y que en aquella época (s. XVI) estana en su máximo esplendor en tres diferentes tamaños, por tanto está emparentado con otros instrumentos sudamericanos con la misma ascendencia (veure cuatro de Puerto Rico) y con otros pequeños cordófonos utilizados por los invasores peninsulares (guitarró, cavaquinho...).

Tiene cinco cuerdas dobles, y una gran variedad de afinaciones que caracterizan determinadas regiones de Bolívia.

Tradicionalmente, sua pequeña caja de resonancia ha sido construida con el caparazón de un armadillo, aunque últimamente se ha pasado a hacerla de una sola pieza de madera vaciada ante el peligro de extinción de este animal.

Actualmente se toca en Perú, Bolívia, Argentina y Chile.

CHARANGO


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL