EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


TANPURA


 

 

 


TANPURA

Constructor / Procedència :

Monoj Kumar Sardar (Kolkata/Índia) 1999 / 2005

www.instrumentostradicionales.com

 

Instrument de la família del tanbur (veure també tanbur turc i tambur afganès) indispensable en la música de la Índia, Pakistan i Afganistan, on és utilitzat per crear la nota pedal que acompanya les melodies i serveix de centre per a cada mode. El so mantingut s’obté polsant les seues cordes (de quatre a sis) que vibren lliurement al estar mancat aquest instrument de trasts.

Les cordes, que estan fabricades amb bronze i acer, descansen sobre un pont jawari  fet amb os o ivori que dóna al so de l'instrument un brunzit característic (vore també rabab).

Durant les interpretacions l'instrument sol descansar sobre les cames del músic, que s’asseu al terra. Aquest fa sonar les cordes amb els dits índex i cor de la mà dreta, i amb un cicle rítmic monòton que és independent de la pulsació de la peça interpretada.

La tanpura s’afina normalment amb les notes tònica i 5ª del mode a interpretar, tot i que a voltes també s’inclouen la 7ª, 4ª o la 3ª.

Els instruments de la imatge són, d’esquerra a dreta: tanpuri en Do#, una octava més aguda d'allò habitual i que s'utilitza principalment per acompanyar altres instruments, tanpura de dona de quatre cordes (Sol), per acompanyar veus femenines, i tanpura d’home de sis cordes i afinació més greu (Do#), per la veu d'home.

(Vore també swarmandal/tanpura).

TANPURA

Constructor / Procedencia :

Monoj Kumar Sardar (Kolkata/India) 1999 / 2005

www.instrumentostradicionales.com

 

Instrumento del la familia del tanbur (ver también tanbur turco y tambur afgano) indispensable en la música de la India, Pakistán y Afganistán, donde es utilizado para crear la nota pedal que acompaña a las melodías y sirve de centro a cada modo. El sonido mantenido se obtiene pulsando sus cuerdas (de cuatro a seis) que vibran libremente al carecer este instrumento de trastes.

Las cuerdas, que están fabricadas con cobre y acero, descansan sobre un puente jawari  hecho con hueso o marfil que da al sonido del instrumento un zumbido característico (ver también rabab).

Durante las interpretaciones  el instrumento suele descansar sobre las piernas del músico, que se sienta en el suelo. Éste hace sonar las cuerdas con los dedos índice y corazón de la mano derecha, y con un ciclo rítmico monótono que es independiente de la pulsación de la pieza interpretada.

La tanpura se afina normalmente con las notas tónica y 5ª del modo a interpretar, aunque a veces también se incluyen la 7ª, 4ª o la 3ª.

Los instrumentos de la imagen son, de izquierda a derecha: tanpuri  en Do#, una octava más aguda de lo normal y que se utiliza principalmente para acompañar a otros instrumentos, tanpura de mujer de cuatro cuerdas (Sol), para el acompañamento de voces femeninas, y tanpura de hombre de seis cuerdas y afinación más grave (Do#), para voz de hombre.

(Ver también swarmandal/tanpura).

TANPURA


Vídeo


 

Efrén López (Real de Montroi, 2012)
Chandrakauns ektal

TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL