EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


TAMBUR KURDTAMBUR KURD

Constructor / Procedència:

Mazdak Ferydooni (Houdetsi/Grècia - 2011)

 

El tambur iranià (no confondre amb el tanbur clàssic turc o amb l'afganés) té un cos amb forma de pera, construït amb de set a deu costelles diferents de fusta de morera. El mànec, de noguera, compta amb 14 trasts de budell. La tapa, també de morera, té uns xicotets forats fets amb foc que fan d'oïdes.

Té tres cordes: les dues primeres, d'acer, formen l'ordre on es toquen les melodies, mentre que una tercera de bronze s'utilitza com a bordó. Aquestes cordes descansen sobre un petit pont de fusta que les uneix al cos de l'instrument. Per l'altra banda, estan tensades gràcies a tres clavilles de fusta en forma de T.

Per fer sonar el tambur s'utilitza una tècnica molt especial, amb tot un ventall de diferents moviments dels dits de la mà dreta (mai amb plectre) que arpègien les cordes obtenint un tremolo continuat i ple.

 Es considera un instrument sagrat, associat a la música sufí kurda de l'Iran oriental.

TAMBUR KURDO

Constructor / Procedencia:

Mazdak Ferydooni (Houdetsi/Grècia - 2011)

 

El tambur iraní (no confundir con el tanbur clásico turco o con el afgano) tiene un cuerpo con forma de pera, formado por de siete a diez duelas diferentes de madera de morera. El mástil, de nogal, cuenta con 14 trastes de tripa. La tapa, también de morera, tiene unos pequeños orificios abiertos con fuego que actúan como oídos.

Tiene tres cuerdas: las dos primeras, de acero, forman la orden sobre la que se tocan las melodías, mientras que una tercera de bronce se utiliza como bordón. Estas cuerdas descansan sobre un pequeño puente de madera que las une al cuerpo del instrumento. Par el otro extremo, están tensadas gracias a tres clavijas de madera en forma de T.

Para tocar el tambur se utiliza una técnica muy especial, con todo un abanico de diferentes movimientos de los dedos de la mano derecha (nunca con plectro) que arpegian las cuerdas obteniendo un tremolo continuado y lleno.

 Está considerado un instrumento sagrado, asociado a la música sufí kurda del Irán oriental.

KURDISH TAMBUR


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL