EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


GUITERNA


 


GUITERNA

Constructor / Procedència:

Marco Salerno (Roma / Itàlia - 2004)

 

Reconstrucció de l'instrument que apareix en una de les miniatures de les Cantigues d'Alfons X el Savi (foto de baix).

Es compon d'una caixa de ressonància en forma de pera feta d'una sola peça i una tapa amb dos oïdes i una roseta. Té trasts de budell i 3 cordes dobles i una senzilla, que poden ser de niló, budell o metall. El claviller està decorat  amb una talla amb la forma del cap d'un animal indefinit (hi ha qui diu que es tracta d'un gos, altres diuen que si és un porc senglar, un drac, una rata penada...).

GUITERNA

Constructor / Procedencia:

Marco Salerno (Roma / Italia - 2004)

 

Reconstrucción del instrumento que aparece en una de las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (foto de abajo).

Se compone de una caja de resonancia en forma de pera hecha de una sola pieza y una tapa con dos oídos y un rosetón. Tiene trastes de tripa y 3 cuerdas dobles y una sencilla, que pueden ser de nylon, tripa o metal. El clavijero está decorado  con una talla con la forma de la cabeza de un animal indefinido (hay quien dice que se trata de un perro, otros dicen que si es un jabalí, un dragón, un murciélago...).

GUITTERN


 

 

Imatge de la cantiga on apareix l'instrument en el qual està basat aquesta guiterna


Vídeo


Evo (Lugo, 2010)

Bona dona


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL