EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


CAVAQUINHOCAVAQUINYO

Constructor / Procedència:

Braga (Portugal - 2000)

 

El cavaquinho és un cordòfon tradicional de xicotetes dimensions de la família de les petites guitarres europees i sud-americanes (com el guitarró valencià, el xarango, el zaramagüel murcià, el timple canari o el chitarrino italià), i es fa sonar a Portugal, illa de Madeira, Brasil, illes Açores, illes Hawai i Cap Verd.

Té quatre cordes d'acer tradicionalment agafades per un original sistema de cargols metàl·lics comú a molts altres instruments de corda portuguesos, com la viola braguesa o la guitarra portuguesa

És conegut amb altres noms com ara machimbo, machim, machete, manchete o marchete, braguinha o braguinho i cavaco.

Hi ha dues grans famílies de cavaquinhos, el cavaquinho do Minho i el cavaquinho de Lisboa.

L'instrument es fa sonar generalment rascant-lo amb els quatre dits menors de la mà dreta, amb un paper més aviat d'acompanyament amb acords que no melòdic.

Té una gran varietat d'afinacions possibles depenent de la zona o el repertori a interpretar. Tradicionalment s'ha considerat un instrument "de segona", encara que hi ha molts músics portuguesos que hui en dia estan explorant totes les seues possibilitats sonores amb resultats ben sorprenents, com és el cas de Julio Pereira.

CAVAQUIÑO

Constructor / Procedencia:

Braga (Portugal - 2000)

 

El cavaquinho es un cordófon tradicional de pequeñas dimensiones de la familia de las pequeñas guitarras europeas y sudamericanas (como el guitarró valenciano, el charango, el zaramagüel murciano, el timple canario o el chitarrino italiano), y se toca en Portugal, isla de Madeira, Brasil, islas Açores, islas Hawai y Cabo Verde.

Tiene cuatro cuerdas de acero tradicionalmente tensadas por un original sistema de tornillos metálicos común a muchos otors instrumentos de cuerda portugueses, como la viola braguesa o la guitarra portuguesa

Es conocido con otros nombres como machimbo, machim, machete, manchete o marchete, braguinha o braguinho y cavaco.

Existen dos grandes familias de cavaquinhos, el cavaquinho do Minho y el cavaquinho de Lisboa.

El instrumento se toca generalmente rascándolo con los cuatro dedos más pequeños de la mano derecha, con un paper más de acompañamiento con acordes que melódico.

Tiene una gran variedad de afinaciones posibles dependiendo de la zona o el repertorio a interpretar. Tradicionalmente se ha considerado un instrumento "de segunda", aunque que hay muchos músicos portugueses que hoy en día están explorando todas sus posibilidades sonoras con resultados sorprendentes, com en el caso de Julio Pereira.

CAVAQUINHO


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL