EFRÉN LÓPEZ

Pàgina Web Oficial


INSTRUMENTS


BALDOSA


 


BALDOSA

Constructor / Procedència:

Asier de Benito Guío (València, 2010)

 

Disseny d'Asier de Benito i Efrén a partir de diverses imatges d'instruments medievals que apareixen a les miniatures de les Cantigues de Santa Maria d'Alfons X el Savi (segona meitat del s. XIII, veure imatges baix).

El seu nom resulta confús, ja que diferents instruments de la mateixa època (s. XII al XIV) i amb característiques molt semblants van rebre noms de vegades ben diferents (mandola, bandora, pandura, vihuela de péñola...)

Es tracta d'un llaüt de mànec llarg amb algunes característiques especials:

Està construït d'una sola peça de cirerer espanyol  a la que després se li enganxa el diapasó, de banús i amb 12 trasts de budell, i la tapa harmònica. Aquesta tapa està construïda en la seua meitat superior (és a dir, la que queda en contacte amb el mànec), de fusta, i està decorada amb una roseta que fa d'oïda. La part inferior de la tapa està feta de pell tensada (veure també rabab, tar o sarod).

L'instrument està encordat amb tres ordres de cordes melòdiques, afinades per parelles en Do agut, Sol i Do greu, i altres 10 cordes simpàtiques de bronze i acer, disposades al pont de la mateixa manera que en el rabab afganès.

BALDOSA

Constructor / Procedencia:

Asier de Benito Guío (Valencia, 2010)

 

Diseño de Asier de Benito y Efrén a partir de varias imágenes de instrumentos medievales que aparecen en las miniaturas de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (segunda mitad del s. XIII, ver imágenes debajo).

Su nombre resulta confuso, ya que diferentes instrumentos de la misma época (s. XII al XIV) y de características muy similares recibieron nombres en ocasiones muy diferentes (mandola, bandora, pandura, vihuela de péñola...)

Se trata de un laúd de mástil largo con algunas características especiales:

Está construido de una sola pieza de cerezo español  a la que después se le pega el diapasón, de ébano y con 12 trastes de tripa, y la tapa armónica. Esta tapa está construida en su mitad superior (es decir, la que queda en contacto con el mástil), de madera, y está decorada con una roseta que hace de oído. La parte inferior de la tapa está hecha de piel tensada (ver también rabab, tar o sarod).

El instrumento está encordado con tres órdenes de cuerdas melódicas, afinadas por parejas en Do agudo, Sol y Do grave, y otras 10 cuerdas simpáticas de bronce y acero, dispuestas sobre el puente de la misma forma que en el rabab afgano.

BALDOSA


 

   

Imatges de les Cantigues de Santa Maria on apareixen els instruments en els quals està basada aquesta baldosa

Imágenes de las Cantigas de Santa María donde aparecen los instrumentos en los que está basada esta baldosa


Vídeo


 Evo (Leopoldsburg, 2014)

Evo (Manresa, 2012)

De la iensor qu'om vey

De la iensor qu'om vey


TORNAR A PÀGINA PRINCIPAL